blob: 448576afaabe3bb7e39254acede9530d7ad70ad1 [file] [log] [blame]
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <xtables.h>
#include <linux/netfilter/x_tables.h>
#include <linux/netfilter/xt_NFLOG.h>
enum {
O_GROUP = 0,
O_PREFIX,
O_RANGE,
O_THRESHOLD,
};
#define s struct xt_nflog_info
static const struct xt_option_entry NFLOG_opts[] = {
{.name = "nflog-group", .id = O_GROUP, .type = XTTYPE_UINT16,
.flags = XTOPT_PUT, XTOPT_POINTER(s, group)},
{.name = "nflog-prefix", .id = O_PREFIX, .type = XTTYPE_STRING,
.min = 1, .flags = XTOPT_PUT, XTOPT_POINTER(s, prefix)},
{.name = "nflog-range", .id = O_RANGE, .type = XTTYPE_UINT32,
.flags = XTOPT_PUT, XTOPT_POINTER(s, len)},
{.name = "nflog-threshold", .id = O_THRESHOLD, .type = XTTYPE_UINT16,
.flags = XTOPT_PUT, XTOPT_POINTER(s, threshold)},
XTOPT_TABLEEND,
};
#undef s
static void NFLOG_help(void)
{
printf("NFLOG target options:\n"
" --nflog-group NUM NETLINK group used for logging\n"
" --nflog-range NUM Number of byte to copy\n"
" --nflog-threshold NUM Message threshold of in-kernel queue\n"
" --nflog-prefix STRING Prefix string for log messages\n");
}
static void NFLOG_init(struct xt_entry_target *t)
{
struct xt_nflog_info *info = (struct xt_nflog_info *)t->data;
info->threshold = XT_NFLOG_DEFAULT_THRESHOLD;
}
static void NFLOG_parse(struct xt_option_call *cb)
{
xtables_option_parse(cb);
switch (cb->entry->id) {
case O_PREFIX:
if (strchr(cb->arg, '\n') != NULL)
xtables_error(PARAMETER_PROBLEM,
"Newlines not allowed in --log-prefix");
break;
}
}
static void nflog_print(const struct xt_nflog_info *info, char *prefix)
{
if (info->prefix[0] != '\0') {
printf(" %snflog-prefix ", prefix);
xtables_save_string(info->prefix);
}
if (info->group)
printf(" %snflog-group %u", prefix, info->group);
if (info->len)
printf(" %snflog-range %u", prefix, info->len);
if (info->threshold != XT_NFLOG_DEFAULT_THRESHOLD)
printf(" %snflog-threshold %u", prefix, info->threshold);
}
static void NFLOG_print(const void *ip, const struct xt_entry_target *target,
int numeric)
{
const struct xt_nflog_info *info = (struct xt_nflog_info *)target->data;
nflog_print(info, "");
}
static void NFLOG_save(const void *ip, const struct xt_entry_target *target)
{
const struct xt_nflog_info *info = (struct xt_nflog_info *)target->data;
nflog_print(info, "--");
}
static struct xtables_target nflog_target = {
.family = NFPROTO_UNSPEC,
.name = "NFLOG",
.version = XTABLES_VERSION,
.size = XT_ALIGN(sizeof(struct xt_nflog_info)),
.userspacesize = XT_ALIGN(sizeof(struct xt_nflog_info)),
.help = NFLOG_help,
.init = NFLOG_init,
.x6_parse = NFLOG_parse,
.print = NFLOG_print,
.save = NFLOG_save,
.x6_options = NFLOG_opts,
};
void _init(void)
{
xtables_register_target(&nflog_target);
}